انگلیسی مثل آب خوردن
کاربرد اصطلاح و عبارت کاربردی Deep down در انگلیسی واقعی

کاربرد اصطلاح و عبارت کاربردی Deep down در انگلیسی واقعیاحتمالا" خیلی دیده اید و یا شنیده ایید که از این عبارت در ...

تفاوت بین Too و So در زبان انگلیسی

تفاوت بین Too و So در زبان انگلیسی و اشتباهات متداول در به کار بردن آنها ...

لیست کامل 4000 پر استفاده ترین لغات در انگلیسی همراه با معنی فارسی

لیست 4000 پراستفاده ترین لغات در انگلیسی همراه با معنی فارسی تو...

عبارتها و اصطلاحات انگلیسی برای دلیل تاخیر

عبارتهای انگلیسی برای وقتی که بخواهید دلیل تاخیر خود را بیان کنیدI couldn't g...

انواع عبارت ها و اصطلاحات "تا حالا" در انگلیسی

انواع  "تا حالا" در انگلیسی──Till nowمثال:He hasn't called till nowتا حالا زنگ نزده──...

اصطلاحات عمومی و تخصصی آرایشی بهداشتی در انگلیسی به فارسی

اصطلاحات عمومی و تخصصی آرایشی بهداشتی در انگلیسی به فارسیAnti acneآنتی آکنه، ضد جوش آنتی آکنه، ضد جوش...

مکالمه های مهم در مطب دکتر و مسایل پزشکی در انگلیسی

مکالمه های مهم در مطب دکتر و مسایل پزشکی در انگلیسی Doctor, I am not feeling well todayدکتر، امروز حالم خوب نیست...

مهمترین لغتها و عبارتهای مهم مرتبط با بیماری و پزشکی

مهمترین لغتها و عبارتهای مهم مرتبط با بیماری و پزشکی Allergy if you have particular allergy you become ill...

لغات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به کرونا ویروس

لغات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به کرونا ویروس تمامی واژگان و اصطلاحات زبان های زنده دنیا گذشته ای دارند. هر...