انگلیسی مثل آب خوردن

اندر اشتباهات ما ایرانی ها در انگلیسی
.
اشتباه:
اومد حرف بزنه راه رفت 
he came to talk but he walked
============
درست: /معادل در انگلیسی/
whenever he opens his mouth, he put his foot in it.
.
از این اشتباهات؛ دیگه چی داریم؟
.
.
دقت کنید که وقتی شما یه زبان جدید یاد میگیرید؛ یعنی دارید فرهنگ جدید و زندگی جدید یاد میگیرید
لزوما و حتما هر آنچه که ما در فارسی میگیم ممکنه در زبان دیگری بی معنی و یا حتی شاید بی ادبی باشه
پس با ترجمه ی واژه به واژه ی عبارتهای فارسی به انگلیسی؛ اختراع نابجا نکنید :))
.
.
─────────────────────
مجموعه های بسیار مفید و باحال آموزشی
در سایت انگلیسی مثل آب خوردن
http://www.abcxyz.ir