انگلیسی مثل آب خوردن

اندر اشتباهات ما ایرانی ها در انگلیسی
.
اشتباه: 
چای چسبید.
The tea stuck
------------------
درست: 
The tea gave me a real buzz
.
با ترجمه ی عبارتهای فارسی به انگلیسی اختراع نابجا نکنید :))