انگلیسی مثل آب خوردن

فرق بین و کاربرد Thank God / Thanks God  در انگلیسی 🇺🇸🇬🇧 
.
این هم یکی از اشتباهات رایج در بین زبان آموزان
.
هر دو عبارت درست اند ولی معنای هر کدام متفاوت است
Thank God
خدا رو شکر
.
Thanks God
خدایا شکرت
.
وقتی داریم با کسی صحبت میکنیم و میخوایم بگیم "خدا رو شکر" فلان اتفاق افتاد یا نیفتاد، باید از Thank God بدون S استفاده کنیم.
ولی وقتی مخاطب خود خداست و میخوایم مستقیم از خودش تشکر کنیم، میگیم
 Thanks God
اگر موقع صحبت با کسی بگیم 
Thanks God
یعنی اون رو خدا در نظر گرفتیم و داریم ازش تشکر میکنیم 😊
.
نکته:
وقتی فاعل جمله مون سوم شخص باشه داریم:

Maryam thanks God for her health.


مریم خدا رو شکر ميكند به خاطر سلامتیش.
اینجا باز هم مخاطبمون خود خدا نیست، ولی اون "س" که به "تنک" اضافه شده برای سوم شخص است.
.
Thanks to 
ميشه: با سپاس از ، با تشكر از 
از بركت، به واسطه‌ی

Thanks to the rain and wind, the air pollution is gone. 

به بركت ( به واسطه‌ی) باد و بارون، آلودگي هوا رفته!

Thanks to the God, she is better. = thank God, she is better. 

به لطف خدا( به واسطه ي خدا) او بهتره.