انگلیسی مثل آب خوردن

جملات ضروری انگلیسی در دندانپزشکی و عبارتهای مورد نیاز انگلیسی در مطب دندان پزشکی

یادگیری کلمات و اصطلاحات رایج زبان انگلیسی برای کمک گرفتن زمانی که مریض هستید یکی از مهم ترین مزیت های یادگیری یک زبان است. وقتی این موضوع در مورد دندان و دندان پزشکی می باشد ندانستن از اینکه چه چیزی بگیم و یا متوجه نشدن توصیه های دکتر می تواند آزار دهنده باشد و حتی می تواند سلامت ما را به خطر بیاندازد.

پس بهتر است صبر نکنید تا زمانی که دندان درد کردید و نیاز به دکتر داشتید لغات مربوط به این موضوع را یاد بگیرید. در این مطلب می خواهیم موارد مهم و رایج را در این خصوص مطرح نماییم.

I have a sore tooth/I have a toothache
دندون درد دارم
 
I’m having a bad toothache
دندان درد خیلی بدی دارم
 
I have a terrible toothache
دندان درد شدیدی دارم
 
Are the cavities really bad?
آیا پوسیدگی ها خیلی بد هستند؟
 
I have swollen gums
لثه ام ورم کرده
 
I have pain in my jaw
فکم درد میکنه
 
We’ll fix them up with composite filling 
ما با پرکردن کامپوزیت درستشون میکنیم
 
Which tooth aches?
كدام دندانتان درد می كند؟
 
It must be extracted
آن را باید بكشم
 
It must be filled
آن را باید پُر كنم
 
The filling came out
دندانی كه قبلاً پر كرده ام خالی شده است
 
I have a loose tooth
دندونم افتاده
 
I have a chipped tooth
یه تیکه از دندونم از بین رفته
 
I have a cavity
من یک دندونم پوسیدگی داره
 
It hurts when I chew
وقتی چیزی می جوم دندونم درد میگیره
 
It hurts when I eat something cold/hot
وقتی چیز سرد/گرم میخورم درد میگره
 
Will it need to come out?
باید بکشمش؟
 
Have you been flossing regularly?
مرتبا از نخ دندون استفاده میکنید؟
 
Do you brush twice a day?
روزی دوبار مسواک میزنید؟
 
Do you rinse with mouthwash?
دندوناتونو با دهان شوی میشورید؟
 
It’s really important to take care of your gums
خیلی مهمه که از لثه هاتون مراقبت کنید
 
Will it be painful?
آیا دردناک خواهد بود؟
 
How much will it cost?
چقدر هزینه خواهد داشت؟
 
When did you last visit the dentist?
آخرین بار کی به پیش دندان پزشک رفتید؟
 
Have your teeth been causing you any problems lately?
آیا دندان‌هایتان اخیرا مشکلی برایتان ایجاد کرده‌اند؟
 
How often do you floss?
چه مدت یک‌بار از نخ دندان استفاده می‌کنید؟
 
Do you brush your teeth at least twice a day?
آیا حداقل دوبار در روز مسواک می‌زنید؟
 
My tooth fell out.
دندانم افتاد.
 
I have an appointment for teeth cleaning today.
من امروز برای جرمگیری وقت دارم.
 
Could you please fill in this information for me?
ممکن است این اطلاعات را پُر کنید؟
 
May I see your insurance card?
ممکن است کارت بیمه‌تان را ببینم؟
 
It looks like you have a small cavity.
به نظر میاد که شما یک کرم‌خوردگی کوچک دارید.
 
Your filling has started to come loose.
پُرکردگی دندانتان سست شده است.
 
Do you want to have a crown fitted?
می خواهید برای دندانتان روکش بگذارم؟
 
I’ve chipped a tooth.
لبه یکی از دندان هایم پریده است.
 
I’m going to need to take some x-rays of your teeth.
لازم است تعدادی عکس رادیولوژی از دندان‌هایتان بگیرم.
 
Please have a seat.
لطفاً بنشینید.
 
One of my fillings has come out.
یکی از دندان هایم را که پر کرده ام، پوسیده است.
 
Please let me know if you are uncomfortable or anything starts to hurt.
لطفاً اگر از چیزی احساس ناخوشایندی دارید یا احساس درد می‌کنید، به من اطلاع دهید.
 
Can you open your mouth, please?
لطفاً دهانتان را باز کنید.
 
A little wider, please
لطفاً دهانتان را بیشتر باز کنید.
 
You will need to get a crown for this tooth.
شما باید برای این دندان روکش بگذارید.
 
You’ve got an abscess.
دندان شما آبسه (چرک و ورم) کرده است.
 
We’re going to have to pull out your wisdom teeth.
باید دندان‌های عقلتان را بکشیم.
 

در این قسمت شما را با دهان، دندان و بخش‌های مختلف مرتبط با آن به انگلیسی آشنا می‌کنیم.

دندان به انگلیسی معادل tooth است که البته جمع آن یعنی دندان‌ها می‌شود teeth.
ریشه دندان به انگلیسی tooth root است.
انتهای ریشه دندان به انگلیسی را apex می‌نامند.
کانال ریشه دندان به انگلیسی root canal می‌شود.
به کانال‌های فرعی دندان به انگلیسی accessory canals می‌گویند.
دندان شیری به انگلیسی milk tooth و یا baby tooth است.
دندان‌های جلویی یا دندان پیش به انگلیسی incisor هستند. (جلویی‌ترین دندان‌های ما که چهار عدد در بالاست و چهار عدد در پایین)
دندان نیش به انگلیسی canine است. این دندان‌ها در دو طرف دندان‌های پیش در بالا و پایین وجود دارد که در مجموع 4 تا هستند (2 عدد در بالا و 2 عدد در پایین)
دندان آسیاب کوچک به انگلیسی premolar است. (ما 8 دندان آسیاب کوچک داریم که 4 عدد آن در بالا و 4 عدد در پایین است. در دو طرف دندان‌های نیش، دو دندان آسیای کوچک داریم که سطح صافی دارند).
دندان آسیاب بزرگ یا دندان کرسی به انگلیسی molar است. (این دندان‌ها بعد از دندان‌های آسیاب کوچک قرار دارند. در هر طرف سه دندان آسیای بزرگ داریم که در مجموع 6 عدد در فک بالا و 6 عدد در فک پایین است).
دندان عقل به انگلیسی wisdom tooth خواهد بود.
دندان‌های بالا به انگلیسی را upper teeth می‌نامند.
به دندان‌های پایین به انگلیسی lower teeth می‌گویند.
دندان صاف به انگلیسی even tooth و یا straight tooth است.
دندان ناصاف به انگلیسی crooked tooth یا jagged tooth می‌شود.
دهان به انگلیسی mouth می‌شود.
لب به انگلیسی lip است که جمع آن می‌شود lips. (در واقع lip یا به لب بالا و یا به لب پاین اشاره دارد ولی اگر بخواهیم به لب بالا و پایین با هم اشاره کنیم باید از lips استفاده کنیم چون دو لب هستند).
لب بالا به انگلیسی upper lip است.
لب پایین به انگلیسی نیز lower lip می‌شود.
فک بالا به انگلیسی را upper jaw teeth می‌نامند.
فک پایین به انگلیسی نیز lower jaw teeth خواهد بود.
لثه به انگلیسی gingiva یا gum است که البته gum در محاورات بیش‌تر استفاده می‌شود.
بزاق دهان به انگلیسی saliva است.
رابط بین لب بالا و لثه به انگلیسی superior labial frenulum است. (همان پرده نازکی که لب بالا را از داخل به لثه متصل کرده است).
رابط بین لب پایین و لثه به انگلیسی inferior labial frenulum است. (مشابه superior labial frenulum این بخش نیز یک رابط نازک بین لب پایین و لثه است).
قسمت ابتدایی سقف دهان که نزدیک به دندان‌ها بوده و سخت‌تر است را hard plate می‌گویند که یعنی قسمت سخت سقف دهان به انگلیسی.
قسمت نرم سقف دهان به انگلیسی که در بخش انتهای سقف دهان بوده را soft plate می‌نامند.
به قسمت زیر زبان که در واقع کف دهان است به انگلیسی floor of mouth می‌گویند.
زبان به انگلیسی tongue است.
زبان کوچک به انگلیسی که ته حلق قرار گرفته را uvula می‌گویند.
لوزه به انگلیسی tonsil می‌شود.

پس از این‌که با بخش‌های مختلف دهان و دندان به انگلیسی آشنا شدید؛ بهتر است با برخی مشکلات و بیماری‌های مربوط به دهان و دندان به انگلیسی نیز آشنا شوید تا در مراجعه به دندان‌پزشک بدانید که برای مشکلی که دارید چه عبارات و اصطلاحاتی به کار ببرید.

اگر مشکل آبسه لثه یا دندان را دارید باید بدانید که آبسه به انگلیسی abscess است.
شاید پیش آمده باشد که دندان لقی در دهان داشته باشد. به دندان لق به انگلیسی loose tooth می‌گویند.
اگر دندان شما سوراخ شده است و به دندان‌پزشک مراجعه کردید؛ به این حفره یا سوراخ دندان به انگلیسی cavity می‌گویند.
دندان خراب یا فاسد به انگلیسی rotten tooth و یا decayed tooth می‌شود.
گاهی به مرور لثه‌های شما تحلیل رفته و از بین می‌رود. اگر می‌خواهید به تحلیل رفتن لثه به انگلیسی اشاره کنید باید از عبارت gum recession استفاده کنید.
اگر به عفونت لثه دچار شده‌اید می‌توانید این عفونت لثه به انگلیسی را gingivitis بنامید.
در اصطلاح دندان‌پزشکی به لثه‌ای که ورم کرده و متورم شده است swollen gum می‌گویند.
به عفونت دهان یا دندان به انگلیسی infection می‌گویند. (مثلا tooth infection)
گاهی پیش می‌آید که خارج از روند طبیعی رشد دندان‌ها، دندانی اضافه در پشت یا کنار دندان‌های دیگر درمی‌آوریم. به این دندان اضافه به انگلیسی supernumerary می‌گویند.
اگر با دندان درد مواجه هستید به انگلیسی به آن toothache می‌گویند.
اگر دندان‌های شما به خوردن مایعات یا مواد غذایی سرد و گرم حساس شده به این دندان‌های حساس به انگلیسی sensitive teeth می‌گویند.
گاهی پیش می‌آید که لثه‌های شما در اثر مسواک زدن یا نخ دندان کشیدن درد می‌گیرد. لثه درد به انگلیسی sore gums می‌شود.
اگر دندان شکسته در دهان دارید می‌توانید به آن broken tooth بگویید و یا به شکستگی دندان به انگلیسی tooth broken بگویید.
برخی مواقع داخل دهان شما ابله یا آفت می‌زد که دردناک است. به آفت دهان به انگلیسی aphthous ulcer می‌گویند.
اگر با بوی بد دهان مواجه هستید می‌توانید آن را به انگلیسی bad breath بیان کنید.
خوردگی یا سایش دندان‌ها از دیگر بیماری‌های مربوط به این بخش است که به آن erosion می‌گویند.
گاهی بزاق دهان شما کم می‌شود و دهان‌تان به این دلیل خشک می‌شود. می‌توانید خشکی دهان به انگلیسی را dry mouth بنامید.
اگر لکی روی دندان‌های شماست و یا دندان‌های‌تان جرم گرفته است می‌توانید به جرم دندان‌ها به انگلیسی teeth stains بگویید.
برخی اوقات لبه یکی از دندان‌های‌تان بنا به دلایل مختلفی شکسته و یا پریده است. برای بیان این جمله از فعل to chip a tooth استفاده می‌کنید.

 

خدمات دندان پزشکی به انگلیسی

حال که با بخش‌های مختلف دهان و دندان و بیماری‌های مرتبط با آن آشنا شدید؛ زمان آن فرا رسیده تا با اصطلاحات دندان‌پزشکی به انگلیسی آشنا شوید و بدانید که برای درمان هر یک از مشکلات دهان و دندان از چه واژه و عباراتی استفاده می‌شود.

برای پر کردن دندان به انگلیسی از فعل fill استفاده می‌‎کنیم.
کشیدن دندان به انگلیسی هم extract می‌شود و هم pull out و هم remove.
عصب‌کشی کردن به انگلیسی نیز root canal therapy است.
اگر نیاز به بیهوشی یا بی‌حسی داشته باشید به داروی بیهوشی و یا بی‌حسی به انگلیسی anesthesia می‌گویند.
داروی آرام‌بخش به انگلیسی sedative است.
تزریق به انگلیسی injection است.
دندانی که بی‌حس شده و آماده است برای خدمات پزشکی را به انگلیسی numb tooth می‌گویند.
اگر دندان‌های شما جرم گرفته و می‌خواهید آن‌ها را سفید کنید؛ سفید کردن دندان به انگلیسی را bleaching teeth و یا whitening teeth می‌نامند.
داروی ضدجرمی که برای سفید کردن دندان‌ها از آن استفاده می‌کنند، antiseptic است.
به سیم‌هایی که برای ارتودنسی استفاده می‌شود و به خود ارتودنسی به انگلیسی braces می‌گویند.
اگر نیاز به دندان مصنوعی دارید می‌توانید از واژه dentures یا artificial teeth استفاده کنید.
برای کاشت دندان یا همان ایمپلنت به انگلیسی باید از واژه implant استفاده کنید.
روکش دندان به انگلیسی crown است.
اگر برای تشخیص مشکل دندان‌تان نیاز به عکس داشته باشید یه عکس دندان به انگلیسی dental X-ray بگویید.
برای معاینه دندان‌ها به انگلیسی از اصطلاح teeth examine استفاده می‌کنند.

 

جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی

عبارت ها و اصطلاحات، هنگام خداحافظی در انگلیسی ✋✋ در این ویدیو جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی را خدمت شما بیان کرده ایم. جملات خاص و باکلاس و مخصوص انگلی...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات مهم انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات  انگلیسی  روزمره که برای هر زبان آموز ...

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ در این ویدیو، ما با تمرکز بر روی مکالمات روزمره...

اسم میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اسم انواع میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ فارسی Fruits in English یادگیری اسامی میوه ها به انگلیسی جزو لغات بس...

یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال

  یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال در این درس لیست 250 افعال اساسی انگلیسی توسط تیم انگلیسی مثل آب خ...

بهترین روش یادگیری زبان و بهترین روش یادگیری ماندگار لغت های انگلیسی به فارسی

بهترین روش یادگیری زبان و لغت های انگلیسی به فارسی یکی از بهترین روش های یادگیری لغت های انگلیسی همین روش است.یادگیری واژگان یکی از بخش‌های حیات...

دریافت درآمد یوتوب کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران

  دریافت درآمد یوتوب بصورت کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران با توجه به رشد تولید کنندگان محتوا و کانال های یوتوب در ایران، یک ر...

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با دانلود Pdf رایگان

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با لیست لغات و دانلود Pdf رایگان ...

جمله ها و عبارتهای مورد نیاز انگلیسی در مطب دندان پزشکی

جملات ضروری انگلیسی در دندانپزشکی و عبارتهای مورد نیاز انگلیسی در مطب دندان پزشکی یادگیری کلمات و اصطلاحات رایج زبان انگلیسی برای کمک گرفتن زمانی که م...

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی در این درس مهمترین و اسا...

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7 مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - در این سری از درسهای...

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال در این ویدیو یکصد مورد 100 فعل ضروری از مهمترین و اساسی ترین افعال ا...

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ در این پست و در سایت انگلیسی مثل آب خوردن به صورت کامل به معرفی تمامی لغات ضروری اعضای خانواده و...

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی بسیاری از ...

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2  هر زبانی مجموعه ای از نام های مستعار شیرین یا عاش...

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز متن انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز با متن انگلیسی و ترجمه فارسی در این ویدیو داستان  انگلیسی آموزنده و جالب  الاغ کشاورز یا به انگلیسی The Farmer's...

صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها

  صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها از صفر تا صد در این درس و در این ویدیو مهمترین و ضروری تر...

یکصد 100 فعل حیاتی و ضروری انگلیسی با معنی و تلفظ درست با مثال کاربردی

  فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (صد 100 مورد) با مثال و ترجمه به فارسی لیست فعلهای مهم  و پرتکرار که در این ویدیو یکجا جمع شده اند، به شدت د...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات انگلیسی روزمره که برای هر زبان آموز در مسیر یادگی...

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی در سایت انگلیسی مثل آب خوردن Easy Peasy English فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (سیصد 300 مورد) با...

داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی

  داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی ...

جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن در زندگی روزمره انگلیسی موقعیتهای بسیاری پیش میاد که باید ...

جملات و اصطلاحات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ در این درس مهم، 150 مورد از جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی که مهمترین جملات کوتاه انگلی...

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال در این درس جمله سازی انگلیسی و جملات ضروری و کاربردی با لغت اساسی ...