انگلیسی مثل آب خوردن

داستان انگلیسی خنده دار (داستان طنز انگلیسی فارسی)

A persion grandma just came from iran and wanted to become a citizen in the United states.
She took her grandson with her to take her citizenship exam.
The immigration officer told the persion woman that he had to ask 4 simple questions about America and if she answer them correctly , she would become a citizen.
she said, " OK , but I no speak English , I bringing my grandson"
the man said , " OK , so he will translate.
Now for your first question :
1) What is the capital of America?
The iranian woman's grandson told her : " esm shahri ke al'an toosh hastim chiey?"
" Vashangton" said the grandma.
the was correct ,now for question number 2 :
2) When is independence day for American?
The grandson said : " Newman marcoos key haraj dare?"
" July fourt" the grandma said.
correct , now for question nember 3 :
3) Who ran for president this year but lost?
The grandson told his grandmother: " oon martike mo'tad ke ba dokhtaret aroosi kard koja bere?"
" Too goooooor" wow wonderful , now for your final question:
4) Who is the president of United States now?
The grandson translate : " az chiye joorabaye pedarbozorg badet miad?"
" Booooosh" grandma answered.
She is a US citizen now.
--------------------------------------
ترجمه ی این داستان :
یه پیرزن ایرانی از ایران به آمریکا میاد و میخواد شهروند آمریکایی بشه. پیرزن نوشو با خودش برمیداره تا اونو به امتحان شهروندی ( امتحانی که باید قبل از تبعیت بده ) ببره.
مامور مهاجرت به زن ایرانی میگه که باید به 4 سوال ساده درمورد آمریکا جواب بده اگه درست جواب بده او یه شهروند آمریکایی میشه.

پیرزن میگه : باشه ، اما من انگلیسی نمیتونم حرف بزنم نوه مو با خودم میارم.
مرده میگه باشه ، بزار اون برات ترجمه کنه. اولین سوال شما اینه که :
1) پایتخت آمریکا کجاست؟
نوه ی پیرزن به پیرزن میگه : من دانشگاه تو کدوم شهر آمریکا بودم؟
پیرزن میگه : " واشنگتن "

درست بود حالا سوال دوم :
2 ) روز استقلال آمریکا کی است؟
نوه ش میگه : نیومن مارکوس کی حراج داره؟
مادربزرگش میگه : "4 جولای "

درسته ، حالا سوال سوم:
3 ) امسال چه کسی نامزد ریاست جمهوری آمریکا بود اما شکست خورد؟
نوه به مادربزگش میگه : اون مرتیکه معتاد که با دخترت عروسی کرد کجا باید بره؟
پیرزن میگه : " توگور "

واو ، شگفت آوره! حالا سوال آخر:
4 ) در حال حاضر چه کسی رئیس جمهور آمریکاست؟
نوش این جور ترجمه میکنه : از چیه جورابای پدربزگ بدت میاد؟
مادربزگش میگه : " بوش "
اکنون پیرزن یک شهروند آمریکایی شده!!!