انگلیسی مثل آب خوردن

یادگیری انگلیسی با داستان مادر من یک چشم داشت با متن انگلیسی و معنی فارسی

My mom and her eye or My mom had only one eye
داستان انگلیسی با معنی فارسی مادر من و چشمش با تلفظ و ترجمه فارسی

My mom only had one eye. I hated her...

مادر من فقط یک چشم داشت. من از اون متنفر بودم...

She was such an embarrassment.

اون چنین/همیشه مایه‌ی خجالت بود

She cooked for students & teachers to support the family.

اون برای امرار معاش خانواده برای معلم ها و بچه‌های مدرسه آشپزی می‌کرد

One day during elementary school my mom came to say hello to me and see me.

روزی مادرم در دوران ابتدایی به مدرسه آمد که مرا ببیند و به من سلام کند/سر بزند

I was so embarrassed. How could she do this to me?

من خیلی خجالت کشیدم. او چطور توانست این کار رو با من کنه؟

I ignored her, threw her a hateful look and ran out.

من نادیده گرفتمش، با تنفر به او نگاهی کردم و فورا" فرار کردم

The next day at school one ofmy classmates said, "EEEE, your mom only has one eye!"

روز بعد در مدرسه یکی از همکلاسی‌هام گفت: اِ اِ اِ .. مامان تو فقط یک چشم داره!

I wanted to bury myself. I also wanted my mom to just disappear.

می‌خواستم خودم را دفن کنم. همچنین می‌خواستم مادرم گم و گور/محو شود

I confronted her next day and said, "If you want to make me happy, why don't you just die?!"

روز بعد با او مواجه شدم و به او گفتم اگر میخواهی مرا شاد کنی چرا فقط نمی‌میری؟

My mom did not respond

مادرم جوابی نداد

I didn't even stop to think for a second about what I had said, because I was full of anger.

من حتی یک لحظه هم راجع به حرفی که زده بودم فکر نکردم، چون مملو از عصبانیت بودم

 I was oblivious to her feelings.

من نسبت به احساسات او بی‌توجه بودم

I wanted to be out of that house, and have nothing to do with her.

می‌خواستم بیرون از آن خانه باشم و دیگه هیچ کاری با اون نداشته باشم

So, I studied real hard, got a chance to go to Singapore to study.

پس سخت درس خواندم، فرصتی پیش آمد که برای ادامه تحصیل به سنگاپور بروم

Then, I got married. I bought a house of my own. I had kids of my own.

سپس ازدواج کردم، واسه خودم خونه خریدم، زن و بچه و زندگی خودم را داشتم

I was happy with my life, my kids and the comforts 

از زندگیم، بچه‌ها و آسایشی که داشتم خوشحال بودم

Then one day, my mother came to visit me.

تا اینکه/سپس روزی مادرم به دیدن من آمد

She hadn't seen me in years and she didn't even meet her grandchildren.

اون سالها مرا ندیده بود و حتی نوه‌هایش را هم ندیده بود

When she stood by the door, my children laughed at her, and I yelled at her for coming over uninvited.

وقتی کنار در ایستاد، بچه ها به اون خندیدند، و من بخاطر بی‌دعوت آمدن سرش داد زدم

I screamed at her, "How dare you come to my house and scare my children? Get out of here now!"

سرش داد زدم"چطور جرات می‌کنی به خانه‌ی من بیایی و بچه‌هایم را بترسانی؟ همین الان از اینجا گم شو!"

And to this, my mother quietly answered, "Oh, I'm so sorry. I may have gotten the wrong address," and she disappeared out of sight.

بخاطر این اتفاق، مادرم به آرامی پاسخ داد:" اوه، خیلی متاسفم مثل اینکه آدرس  رو اشتباه آمده‌ام" و از نظر ناپدید شد

One day, a letter regarding a school reunion came to my house in Singapore.

روزی یک دعوت نامه برای شرکت در جشن تجدید دیدار دانش‌آموزان به خانه‌ام در سنگاپور آمد

But I lied to my wife that I was going on a business trip.

اما‌ من به همسرم به دروغ گفتم که دارم به یک سفر کاری می‌رفتم

After the reunion, I went to the old shack just out of curiosity.

بعد از آن مراسم، من از روی کنجکاوی به اون کلبه قدیمی رفتم

 My neighbors said that she is died.

همسایه‌ها گفتند که او(مادرم) مرده است

I did not shed a single tear.

من حتی یک قطره اشک هم نریختم

They handed me a letter that she had wanted me to have.

همسایه‌ها نامه‌ای من دادند که مادرم ازشون خواسته بود به من بدهند

My dearest son, I think of you all the time. I'm sorry that I came to Singapore and scared your children.

ای عزیزترین پسرم، من همیشه به فکر تو هستم، متاسفم که به سنگاپور آمدم و بچه‌هایت را ترساندم

I was so glad when I heard you were coming for the reunion.

خیلی خوشحال بودم وقتی شنیدم برای مراسم داری به اینجا می‌آیی

But I may not be able to even get out of bed to see you.

ولی ممکنه که من حتی نتوانم از تخت بلند شوم که تو رو ببینم

I'm sorry that I was a constant embarrassment to you when you were growing up.

متاسفم که وقتی داشتی بزرگ می‌شدی من مایه‌ی خجالت همیشگی‌ات بودم

You see! When you were very little, you got into an accident, and lost your eye!

میدونی! وقتی تو خیلی کوچک بودی در یک تصادف یکی از چشمانت را از دست دادی!

As a mother, I couldn't stand watching you having to grow up with one eye.

به عنوان یک مادر نمی‌توانستم تحمل کنم و ببینم که تو ناچارا" داری با یک چشم بزرگ می‌شوی

So I gave you mine.

بنابراین یک چشم خودم را به تو دادم

I was so proud of my son who was seeing a whole new world for me, in my place, with that eye.

برای من افتخار بود که پسرم می‌توانست با آن چشم من، بجای من دنیای کاملا" جدیدی رو بطور کامل ببینه

With my love to you!

با همه‌ی عشق من به تو!


 

 

جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی

عبارت ها و اصطلاحات، هنگام خداحافظی در انگلیسی ✋✋ در این ویدیو جملات پرکاربرد انگلیسی برای خداحافظی کردن در مکالمه روزمره انگلیسی را خدمت شما بیان کرده ایم. جملات خاص و باکلاس و مخصوص انگلی...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات مهم انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات  انگلیسی  روزمره که برای هر زبان آموز ...

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ

مکالمه انگلیسی در فرودگاه - جملات ضروری انگلیسی در پرواز و سفرهای هوایی با معنی فارسی و تلفظ در این ویدیو، ما با تمرکز بر روی مکالمات روزمره...

اسم میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اسم انواع میوه ها در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ فارسی Fruits in English یادگیری اسامی میوه ها به انگلیسی جزو لغات بس...

یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال

  یادگیری زبان انگلیسی با 250 فعل ضروری انگلیسی و جملات کاربردی انگلیسی مثال در این درس لیست 250 افعال اساسی انگلیسی توسط تیم انگلیسی مثل آب خ...

بهترین روش یادگیری زبان و بهترین روش یادگیری ماندگار لغت های انگلیسی به فارسی

بهترین روش یادگیری زبان و لغت های انگلیسی به فارسی یکی از بهترین روش های یادگیری لغت های انگلیسی همین روش است.یادگیری واژگان یکی از بخش‌های حیات...

دریافت درآمد یوتوب کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران

  دریافت درآمد یوتوب بصورت کاملا" شفاف و قانونی، برای اولین بار در ایران با توجه به رشد تولید کنندگان محتوا و کانال های یوتوب در ایران، یک ر...

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با دانلود Pdf رایگان

یادگیری ‌آسان 700 کلمه بسیار پرتکرار در زبان انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی همراه با لیست لغات و دانلود Pdf رایگان ...

جمله ها و عبارتهای مورد نیاز انگلیسی در مطب دندان پزشکی

جملات ضروری انگلیسی در دندانپزشکی و عبارتهای مورد نیاز انگلیسی در مطب دندان پزشکی یادگیری کلمات و اصطلاحات رایج زبان انگلیسی برای کمک گرفتن زمانی که م...

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی

سوالات مهم انگلیسی روزمره با جواب - (100 پرسش با جواب) سوال و جواب یا مصاحبه انگلیسی با معنی فارسی در این درس مهمترین و اسا...

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7

مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - یادگیری جملات مهم انگلیسی قبل از خواب | درس 7 مرور و یادگیری انگلیسی در خواب قسمت هفت - در این سری از درسهای...

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال

مهمترین فعل های انگلیسی یا افعال اساسی انگلیسی با معنی فارسی و جملات کاربردی مثال در این ویدیو یکصد مورد 100 فعل ضروری از مهمترین و اساسی ترین افعال ا...

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ

اعضای خانواده و فامیل در انگلیسی با معنی فارسی و تلفظ در این پست و در سایت انگلیسی مثل آب خوردن به صورت کامل به معرفی تمامی لغات ضروری اعضای خانواده و...

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی

فرق بین و کاربرد job, work, career, employment در انگلیسی بسیاری از ...

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2

قربون صدقه رفتن در انگلیسی و عبارت های عشقولانه و محبت آمیز در انگلیسی 2  هر زبانی مجموعه ای از نام های مستعار شیرین یا عاش...

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز متن انگلیسی با ترجمه فارسی

یادگیری انگلیسی با داستان الاغ کشاورز با متن انگلیسی و ترجمه فارسی در این ویدیو داستان  انگلیسی آموزنده و جالب  الاغ کشاورز یا به انگلیسی The Farmer's...

صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها

  صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی برای توصیف افراد اشیا موقعیت ها وضعیت ها از صفر تا صد در این درس و در این ویدیو مهمترین و ضروری تر...

یکصد 100 فعل حیاتی و ضروری انگلیسی با معنی و تلفظ درست با مثال کاربردی

  فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (صد 100 مورد) با مثال و ترجمه به فارسی لیست فعلهای مهم  و پرتکرار که در این ویدیو یکجا جمع شده اند، به شدت د...

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید

پرکاربردترین جملات انگلیسی با معنی فارسی که باید بلد باشید در این ویدیو مهمترین و کاربردی ترین جملات انگلیسی روزمره که برای هر زبان آموز در مسیر یادگی...

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی

سیصد 300 فعل حیاتی و مهم انگلیسی با تلفظ و معنی فارسی در سایت انگلیسی مثل آب خوردن Easy Peasy English فعلهای اساسی انگلیسی به فارسی (سیصد 300 مورد) با...

داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی

  داستان انگلیسی یک لیوان شیر با متن انگلیسی و ترجمه فارسی و تلفظ صوتی ...

جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات ضروری انگلیسی با ترجمه فارسی برای جواب عذرخواهی با روش انگلیسی مثل آب خوردن در زندگی روزمره انگلیسی موقعیتهای بسیاری پیش میاد که باید ...

جملات و اصطلاحات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ انگلیسی مثل آب خوردن

  جملات کوتاه انگلیسی روزمره با معنی فارسی و تلفظ در این درس مهم، 150 مورد از جملات کوتاه انگلیسی با معنی فارسی که مهمترین جملات کوتاه انگلی...

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال

جمله سازی انگلیسی با لغت اساسی Should در انگلیسی به فارسی و جملات ضروری روزمره مثال در این درس جمله سازی انگلیسی و جملات ضروری و کاربردی با لغت اساسی ...